İç Ortam Sıcaklıklarına Göre Isıtma ve Soğutma Amaçlı Enerji Değişiminin İzmir İli İçin Araştırılması

İç Ortam Sıcaklıklarına Göre Isıtma ve Soğutma Amaçlı Enerji Değişiminin İzmir İli İçin Araştırılması

Mustafa Ertürk, Alevay Kılıç, Can Coşkun, Zuhal Oktay, Yusuf Çay

Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İzmir ili için temin edilen son otuz iki yılın meteorolojik veri seti ve geliştirilen yazılımlar kullanılmıştır. Bu veri seti ve yazılımlarla yılın her ayı için dış hava sıcaklık dağılımları, aylık ve sezonluk ısıtma ve soğutma derece saat değerleri on bir farklı iç ortam referans sıcaklığına (18-28°C) göre hesaplanmıştır. Ayrıca İzmir ili için ısıtma ve soğutma derece saat değerleri baz alınarak seçilen iç ortam referans sıcaklığının 1-11°C üzerinde veya altında olması durumunda enerji talebindeki artışın veya azalmanın oransal ve sayısal değişimi hesaplanmıştır. Bu çalışmayla ısıtma ve soğutma sistemleri kullanıcılarını verimli enerji tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef, aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına ve çevre-hava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına önemli katkıda bulunacaktır.