Kanal Tipi Isıtma Soğutma Bataryalarında Hava Kaçaklarının İncelenmesi

Kanal Tipi Isıtma Soğutma Bataryalarında Hava Kaçaklarının İncelenmesi

Hatice Tosun, Engin Söylemez, Ayhan Onat

Yapılan çalışmada kanal tipi ısıtıcı soğutucu bataryalarda hava kaçağı değerlerinin, kaçakların neden kaynaklandığının ve muhtemel kaçak bölgelerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Batarya içinde hava kaçak miktarını ve bölgelerini belirlemek için, öncelikle kanal tipi ısıtma-soğutma bataryalarında referans bir ürün üzerinde 400, 800, 1200, 1600 ve 2000 Pa ortalama test basınçlarında, testler gerçekleştirilmiştir. Referans ürün üzerinde iyileştirmeler sırasıyla uygulanmış ve ürün yeniden test edilerek, iyileştirmelerin etkisi referans sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmada uygulanan iyileştirmeler: (1) Bataryanın köşelerine silikon sıkılması, (2) Ayna-kapak birleşim bölgelerine conta yerleştirilmesi, (3) Her iki iyileştirmenin birlikte uygulanması ve son olarak (4) Ayna ve borular arasındaki boşlukların kapatılmasına ilişkin, uygun ayna malzemesi ve kalınlığının tespitidir.