Jeotermal Santrallerin İşletilmesi

Jeotermal Santrallerin İşletilmesi

Fasih Kutluay, Sabri Saygılı

Jeotermal enerji kaynağının üretim değerlerine göre tasarlanan elektrik santrali kesintisiz üretim esasına göre işletilir. Santralin işletimi sırasında, elde edilen veriler kaydedilmekte ve değerlendirilmekte, santral tasarım deerleri ile belirlenmiş performansına uygun çalışması sağlanmaktadır. Bu bağlamda santralin kesintisiz elektrik üretimi ve optimum işletme koşullarının sağlanması için periyodik kontrol ve bakım programları uygulamak zorunludur.

Bu bildiride DORA–1 jeotermal elektrik santralinin işletilmesi anlatılmıştır.