Yüksek Entalpili Jeotermal Sahaların Aranma ve Geliştirilmesinde Yeni Teknolojiler

Yüksek Entalpili Jeotermal Sahaların Aranma ve Geliştirilmesinde Yeni Teknolojiler

Tahir Öngür

Artan enerji gereksinimi ve hele artan çevre sorunları karısında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve elektriğe dönüştürülebilir yüksek ısı yüklü jeotermal kaynakların aranması ve geliştirilmesi daha da önem kazandı.

İlgili bilim ve mühendislik dallarında kazanılmış sınırsız bilgi zenginliği ve yetişilmez bir hızla gelişen teknolojiler buna yönelik çabalarda da başvurulması kaçınılmaz yerler oldu ve oluyor. Dünyadaki değişik kurumlarda bu konuda araştırma programları uygulanıyor, kurumlar arası işbirlikleri destekleniyor, önemli fonlar ayrılıyor bu çalışmalara.

Çalışmaların bir bölümü arama ve araştırma teknik ve yöntemlerinin geliştirilmesi doğrultusunda yapılıyor. Bir bölümü ise sahaların geliştirilmesinde en temel çalışma olan sondajcılıktaki maloluşları düşürmek, fiziksel güçlükleri aşmak ve doğru karar verme olanak ve süreçlerini geliştirmeye yönelik.

Bu alanda atılıma hazırlandığı düşünülen ülkemizdeki mühendislerin de dünyaya kulak vermeleri ve yarın uluslararası firmaların pazarı olmadan kendi bilgi ve donanımlarını geliştirmesi önemli bir görev.

Bu nedenle bu araştırma ve geliştirme evreninde bir dolaşmakta yarar var.

  • Gizli kalmış jeotermal sahaların aranmasına yönelik hangi yeni teknikler geliştiriliyor?
  • CO2 Gaz akışı ölçümlerinden nasıl yararlanılıyor?
  • Jeobotanik ne işe yarıyor?
  • İzpotop kimyasında ne yenilikler var?
  • İnfrared ölçümlerinden artık nasıl yararlanılıyor?
  • 3 Boyutlu Manyetotellürik ölçüler neler başarıyor?
  • Havadan Elektromanyetik ve Gravite ölçüleri bu alana neler getiriyor?
  • Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri jeotermal kaynak yeri belirlemede nasıl kullanılır oldu?
  • Yüksek sıcaklıklarda çalışabilen ölçüm ve izleme aygıtlarından nasıl yararlanılıyor?
  • Daha sondaj sırasında rezervuara ilişkin tanıma ve tanımlama yaklaşımları kuyu başarısını nasıl arttırıyor?

Bunlar ve başka yeni teknik ve yöntemler jeotermal yaşamımıza girebilecek mi? Kamu kurum yöneticileri ve yatırımcılarımızın saduyusu belirleyecek bunu.