Vorteks Tüplerin Türkiye’deki Doğalgaz Boru Hatlarında Kullanım Olanakları

Vorteks Tüplerin Türkiye'deki Doğalgaz Boru Hatlarında Kullanım Olanakları

Mehmet Yılmaz, Adem Çelik, Mehmet Kaya, Kadir Bakırcı

Bu bildirinin amacı vorteks tüplerin Türkiye’deki doğal gaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında kullanılma olanaklarını araştırmaktır. Vorteks tüpler doğal gaz dağıtım, basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında basınç düşürücü, gaz temizleyici ve ısıtıcı olarak kullanılabilirler. Vorteks tüplerin basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarında kullanılması ile basınç regülatörlerinin yükünün azalarak daha güvenilir ve kararlı çalışmasının sağlanması, doğal gazın ısıtılması için ısıtıcılar kullanılması gerekmediğinden veya ısıtıcıların yükü azaldığından yakıttan tasarruf elde edilmesi ve yanma ürünlerinin çevreye atılmasının önlenmesi, vorteks tüpten çıkan soğuk akım kullanılarak çeşitli soğutma fonksiyonlarının yapılabilmesi gibi önemli avantajlar elde edilebilir. Bildiride doğal gaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonları hakkında bilgi verilmiş, doğal gaz sıcaklığı ve bu sıcaklığa etkileyen parametreler ve etkileri incelenmiştir. Vorteks tüplerin basınç düşürme istasyonlarında nasıl ve hangi amaçlarla kullanılabileceği anlatılmıştır. Erzurum-1 RM/A için yapılan ön değerlendirmeler vorteks tüplerin bu istasyonlarda kullanılmasının önemli avantajlar sağlayabileceğini göstermektedir.