Ameliyathanelerde Standart, Yönetmelik ve Denetim Boşluğu ve MMO Yaklaşımı

Ameliyathanelerde Standart, Yönetmelik ve Denetim Boşluğu ve MMO Yaklaşımı

Tevfik Peker

Makina Mühendisleri Odası, yurdumuzun doğal kaynaklarının ülke ve toplum yararına kullanılması, üretimin artırılması, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde geliştirilmesi için bilimsel aratırmalar yapan, bunları üyelerinin ve insanlığın hizmetine sunan bir örgüttür.

Mesleğimizin doğru uygulanması ve meslek alanlarımızla ilgili eksiklikleri ortaya çıkararak toplum yararına gerekli mesleki düzenlemelerin yapılması, ortaya çıkarılması ve aynı zamanda da meslek alanlarımızla ilgili ülke, kent, çevre ve insanlık yararına kamusal denetim yapmak bilimsel önerilerde bulunmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapmak Odamızın görevleri dahilindeki işlerden bazılarıdır. Hastanelerde klima tesisatı ve havalandırma esasları da öznesinde insan sağlığı ve yaşamının olduğu meslek alanımızdır, bu alanında genel terimi “hijyen”dir. Hijyen tanımının iki faktöründen birincisi temiz odalarda hijyen, ikincisi ise mekanik tesisatta hijyen olarak algılanmalıdır.

Temiz odalarda, hijyenik ortamlarda klima ve havalandırmanın önemini çok iyi kavramak gerekmektedir. Klima ve havalandırmanın olmadığı yerde hijyenik ortam oluşmaz.

Klasik konfor klimasında parametreler sıcaklık ve nemdir; halbuki temiz oda klimasında ise sıcaklık, nem, canlı ve cansız kirleticiler, hava akı yönleri, ortam basıncı gibi parametrelerin kontrolü gerekmektedir.

Ameliyathanelere dönüp baktığımızda burada yapım standartlarının ilaç sektöründeki gibi olmadığı, büyük bir boşluk olduğu gözlenmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın hastanelerdeki ameliyathanelerle ilgili standart ve yönetmelikleri ivedilikle ele alıp çıkarması gerekmektedir. Bu kez hastanelerin ameliyathanelerinin ameliyat masasına yatırılması gerekmektedir. Masanın başında da Sağlık Bakanlığı, Makina Mühendisleri odası, Tabibler Odası olmalıdır. Hastanelerin ameliyathanelerine ameliyat yapabilir veya yapamaz karnesi verilmelidir.

Standartlarda ve Yönetmeliklerde temiz odaların mimari ve iç mimari kriterlerinin, Tasarım kriterlerinin, steril alan planlama kriterlerinin, klima ve havalandırma kriterlerinin seçilecek cihaz ve ekipman kriterlerinin, test kriterlerinin ve işletme kriterlerinin tam olarak ortaya konulması ve bu kriterlere uymayan hastane ameliyathanelerinin hemen derhal kapatılması gerekmektedir. MMO’ya kendi konusu dahilinde kriterleri tarifleme proje ve tesisleri denetleme yetki ve görevi verilmelidir.

MMO’nın denetiminden geçen hastane ameliyathaneleri o ameliyathane için bir prestij kaynağı olacaktır.