Havalandırma Kanallarında Deprem Askı Halatlarının Tasarımı

Havalandırma Kanallarında Deprem Askı Halatlarının Tasarımı

Kağan Çalışkan, İ. Cem Parmaksızoğlu

Deprem dalgaları nedeniyle ortaya çıkan kuvvetler, bina ve yapılarla birlikte sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın, gaz, iklimlendirme gibi tesisatlara etkimekte ve bu tesisatlar can güvenliği açısından tehlike oluşturmaktadır. Özellikle, depremde yangın ve havalandırma tesisatlarının zarar görmemesi ve çalışması can güvenliği açısından önemlidir. Ayrıca, tesisatları ve cihazları depremden zarar görmeyecek biçimde yapıya bağlamanın ve gerekli önlemleri almanın maliyeti zarar görmüş tesisatın onarımından çok daha azdır. Bina içi tesisatların deprem korunmasının bir yolu, tesisat elemanının deprem askı halatları ile yapı elemanına bağlanması ve hareketinin sınırlandırılmasıdır. Bu çalışmada, havalandırma kanallarında kullanılan deprem askı halatlarının mevcut yönetmelik ve standartlara uygun olarak olası tasarımları yapılmıştır. En uygun uygulamanın elde edilmesine yönelik deprem askı halat tasarımı için bir yazılım geliştirilmiştir.