Klima Tesisatında Zonlama ve Otel İşletmeciliğinde Önemi

Klima Tesisatında Zonlama ve Otel İşletmeciliğinde Önemi

Turan Kolak

Günümüzde otel inşaatları, büyük inşaat alanlarını kapsayan, çeşitli hizmet ve yaşam alanlarına sahip yapılardır. Bu yapılardaki çeşitli hizmet ve yaşam alanlarının kullanımları da birbirinden tamamen farklı zaman ve süreleri kapsar.

Otel işletmesi, bu mekanların çalıştırılmasında iki şartın gerçekleştirilmesini ister:
1- En iyi konfor şartlarında çalıştırma
2- En iktisadi şartlarda çalıştırma

Bu şartların gerçekleştirilmesi
a- Proje safhasında alınan önlemlerle
b- İşletme safhasında alınan önlemlerle
sağlanabilir.

Proje ve işletme safhalarında ne gibi önlemler alınması gerektiğini burada ayn ayrı belirtmeye çalışalım.