Isıl Konfor

Isıl Konfor

Macit Toksoy

Bu makale, 1. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinde, ısıl konfor konusundaki çağdaş tasarım bilgilerini aktarmayı amaçlayan bir çalışmanın sonucudur. Özellikle enerji tasarrufu çabaları arttıkça, ısıl konforunda gündeme geldiği ve son yıllarda birçok araştırmanın yapıldığı gözlenmektedir. Ancak ısıl konfor konusu ülkemiz
teknik literatürüne ve uygulamalarına hiç girmemiştir. Ülkemizde kullanılan iç mahal sıcaklıkları ile ilgili bilgiler, Dünya literatürünün çok gerisindedir ve çağdaş uygulamalara bakıldığında, ısıl konfor neredeyse hiç dikkate alınmamaktadır.

Bu bildiride iç tasarım sıcaklarının belirlenmesi için belli bir modeli önermek yerine, literatürde yer alan belli başlı modellerin, ilgili temel bilgilerle birlikte, birr yorum getirmeden sunulması tercih edilmiştir. Çünkü kanımızca mevcut modellerin ülkemizdeki tasarımlarda kullanılması için, pek çok araştırmanın yapılması gerekir.