Ameliyathane Odalarında Uygulanan Laminar Akımlı Modern Klima Sistemi

Ameliyathane Odalarında Uygulanan Laminar Akımlı Modern Klima Sistemi

Yüksel Köksal

Bu bildiride,hastanelerin ameliyathane odalarında steril hava şartlarını sağlayan laminer akımlı (Laminar flow) klima sisteminin önemi üzerinde durulacaktır. Tanıtılan bu modern veriş havası dağıtım sisteminin en önemli hususiyeti, düşük hava miktarlarına rağmen minimum hava kirlilik oranlarının gerçekleştirilebilmesidir.