Hastane İklimlendirme Sistemleri İçin Filtre Seçim Kriterleri

Hastane İklimlendirme Sistemleri İçin Filtre Seçim Kriterleri

Eser Kılıç

Hastahaneler ve ilaç üretilen mahallerde havanın sıcaklığı ve nemi yanında atmosfer havasında bulunan ve ortamda üretilen kirlilik çok önemlidir. Bu mahaller için temiz oda standartları geliştirilmiştir. Bu makalede, temiz oda standartlarını sağlayan filtreler ve seçim esasları incelendi.