Enerji Geri Kazanım Sistemleri

Enerji Geri Kazanım Sistemleri

Ali Güngör

Bu bildiride özellikle iklimlendirme, havalandırma ve egsoz sistemlerinde kullanılan ısı değiştiriciler, problemleri, üstünlükleri, kontrol sistemleri, verimlilikleri ve karşılaştırılmaları verilmiştir. Üzerinde durulan ısı değiştiriciler hava-hava tip olanlar olup, ayrıca bunların bakım, konstrüksiyon ve yerleşimleriyle ilgili bilgilerde verilecektir. Ayrıca iklimlendirme uygulamalarında enerji geri kazanım yöntemleri üzerinde de durulmuştur.