Yangın Tesisatı Mevzuatı

Yangın Tesisatı Mevzuatı

Abdurrahman Kılıç

Türkiye’deki ve gelişmiş ülkelerdeki yangın tesisatı mevzuatının durumu incelenmiş, geçerli mevzuatın değerlendirilmesi yapılmıştır. Türkiye’de ülke genelinde uygulanan yangın tesisatı mevzuatının olmayışının ve standartların eksikliğinin yangın önlemlerine etkisi açıklanmış, yapılması gereken çalışmalar özetlenmiştir.