Yük Hesabına Esas Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Standartları

Yük Hesabına Esas Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi Standartları

B. Zafer İlken

Yapı malzemelerinin literatürde yer alan ve tasarımda kullanılan ısı iletim katsayıları, güvenilirlik dereceleri bir yana, ısıl açıdan kararlı durumlarda ölçülen değerlerdir. Bu malzemelerden ve kompozitlerinden oluşan yapı elemanları ise, gerçek iklim koşullarında tamamiyle dinamik ısı aklarım ortamlarının etkisi altındadır. Söz konusu yapı elemanlarının enerji depolama özellikleri tasarım içerisinde hiç dikkate alınmadığı gibi; güneş ve hava geçirgenlik faktörleri de güvenilirlikleri tartışmalı birtakım katsayılar ile ifade edilirler. Bu durum,
yapı elemanlarına ait ortalama ısı geçiş katsayılarının, kullanıldıkları ortam koşullarında ölçülmeleri zorunluluğunu doğurmaktadır.

Soruna bu açıdan yaklaşan uluslararası bir proje (PASSYS) üzerinde, Avrupa Topluluğuna bağlı 20 Araştırma Enstitüsünde 1986’dan beri çalışmalar yürütülmektedir. Sökülebilir yapı elemanlarının değişik test hücrelerinde ve gerçek iklim koşulları altında fiziksel özelliklerinin belirlendiği ve bu şekilde elemanların ısıl tasarım parametrelerine ait bilgilerin geliştirildiği bu geniş kapsamlı proje sona ermek üzeredir. Giderek bir Avrupa Standardı haline dönüşmesi kuvvetle muhtemel bu çalışmaya entegre olmak, Türkiye için de hayati bir önem
taşımaktadır.

Sunulan bu çalışmada, PASSYS projesi tanıtılmakta, önemi vurgulanmakta ve ülkemizde uygulanabilirliği tartışılmaktadır.