Yüksek Yapılarda İklimlendirme ve Zonlama

Yüksek Yapılarda İklimlendirme ve Zonlama

Celal Okutan

Eski Mısır Medeniyeti öncesi, Nil vadisinde 6000 yılda 6 m. yüksekliğe ancak erişen yapılar,
çağımızda Chicago’daki Sear-Tower ile 500 m. yüksekliğe ulaşmış bulunmaktadır.

Şehir merkezlerinde arsalardan yoğun biçimde yararlanma arzusu yüksek yapıları zorunlu
kılmıştır. Uygarlığın gelişimine paralel teknolojik değişim sürdükçe; Insanoğlu şehirlerde
mevcutlardan daha yüksek gökdelenleri dikmeye mecbur kalacaktır.

Yüksek yapı, değişik fonksiyonları içeren kompakt bir yapı kompleksidir. Mühendislik
sorunları büyük, konfor standartları yüksek, güvenlik, sağlık, hijyenik şartları zorunlu, işletme
ve bakımı zor ve pahalı yapılardır.

Yüksek yapılarda iklimlendirmenin önemi büyüktür. Her birinin kendine özgün sorunları
dikkate alınarak uygulanabilinecek iklimlendirme sistemlerinin ana prensipleri bu tebliğde
örnekleriyle açıklanmıştır.