Absorbiyonlu Sistemlerde Methanol-Libr ve Methanol-Licl Eriyiklerinin Termodinamik Özelliklerinin Tesbiti İçin Yeni Bir Metod

Absorbiyonlu Sistemlerde Methanol-Libr ve Methanol-Licl Eriyiklerinin Termodinamik Özelliklerinin Tesbiti İçin Yeni Bir Metod

Reşat Selbaş, A. Kemal Yakut, Arzu Şencan, Erkan Dikmen

Bu çalışmada, absorbsiyonlu sistemlerde kullanılan alternatif akışkan çiftlerinden methanol-LiBr ve methanol-LiCl eriyiklerinin bazı termodinamik özellikleri, yeni bir metot olan Yapay Sinir Ağlarıyla (YSA) tahmin edilmiştir. Bu metotta, methanol-LiBr ve methanol-LiCl eriyikleri için mevcut deneysel sonuçlar kullanılmıştır. Sonuç olarak, YSA metodu yardımıyla tahmin edilen değerlerin deney sonuçlarıyla oldukça iyi bir uyum gösterdiği görülmüştür.