Jeotermal Enerji Teknolojisinde Yeni Gelişmeler

Jeotermal Enerji Teknolojisinde Yeni Gelişmeler

Umran Serpen

Bu bildiride, son yıllarda jeotermal enerjinin kullanımına yönelik olarak geliştirilen jeotermal elektrik santralları ve kuyuiçi pompaları gibi yeni teknolojiler yanında rezervuar mühendisliğinin sağlıklı yapılabilmesi için geliştirilen teknikler tanıtılmakta ve bunların jeotermal enerjinin dünyadaki gelişimine sağlayacağı yararlar yanında, ülkemizdeki jeotermal enerji kullanımının yaygınlaşmasına ve veriminin artmasına vereceği katkılar anlatılmaktadır.