Havalandırma Kanallarında Meydana Gelen Kaçak Miktarının Tesbit Edilmesi ve Bunu Önlemeye Yönelik Uygulamalar

Havalandırma Kanallarında Meydana Gelen Kaçak Miktarının Tesbit Edilmesi ve Bunu Önlemeye Yönelik Uygulamalar

Çiğdem Aydın, Sinan Aktakka, Kirami Kılınç, Barış Özerdem

Binaların en önemli işlevlerinden bir tanesi, içinde yaşayanlar için uygun bir ortam sağlamasıdır. Binaların bu işlevini yerine getirmesi için iklimlendirme yapılmaktadır. Hava kanalları ve bağlantı parçaları, yaşam alanları için gerekli temiz havanın tüm sisteme dağıtılması ve ısıl konforun sağlanması açısından klima ve havalandırma tesisatlarının önemli bileşenlerindendir. İç hava kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yapılan çalışmalardan biri de hava kaçaklarından meydana gelen verimsiz çalışmanın ve enerji kayıplarının önlenmesidir. Hava kanal ve bileşenlerinden meydana gelen hava kaçaklarından dolayı oluşan enerji kayıplarına yönelik araştırmalar pek çok gelişmiş ülkede yapılırken ülkemizde, hava kanalları ile ilgili standartlar oluşturulmasına rağmen, mevcut değildir. Bu çalışmada, Avrupa ve Türk Standartlarına uygun bir test düzeneği yardımıyla kanallardan olan hava kaçakları miktarları dört değişik kanal için ölçülmüş ve kaçağı önlemeye yönelik olarak yapılması gereken uygulamalar tartışılmıştır.