Türkiye’de Bina Otomasyon Sistemlerinin Mimarlar Tarafından Algılanması, Akıllı Bina Tasarım Süreci ve Kalitesi

Türkiye'de Bina Otomasyon Sistemlerinin Mimarlar Tarafından Algılanması, Akıllı Bina Tasarım Süreci ve Kalitesi

H. Murat Günaydın, Selin Zağpus

Bu çalışmada, Türkiye’de yaklaşık olarak son 10 yıldır yaygın şekilde uygulanan bina otomasyon sistemlerinin mimarlar tarafından algılanması, akıllı bina tasarım süreci ve kalitesi incelenmiştir. Akıllı bina kavramı altsistemlerinin (bina otomasyon sistemi, ofis otomasyon sistemi, geliştirilmiş teknolojiler) tanımlanmasında otomasyon şirkertlerinden uzman kişilerle görüşme yoluna gidilmiştir. Bunun yanında, akıllı bina tasarım kriterleri, bu binaların yarar / zararları ve akıllılık dereceleri incelenerek; ülkemizde bu konuya olan yaklaşım irdelenmiştir. Akıllılığın ülkemizdeki durumunun incelenmesinde, literatür araştırmasına ek olarak, akıllı olarak nitelendirilen bazı binalar incelenmiş ve bu konuda yetkin mimarlar ile görüşmeler yapılarak akıllı binanın tasarım süreci ve tasarım kriterleri üzerine bilgi alınmıştır. Sonuçta; yapılan görüşmelerin karşılaştırılması yöntemi ile yapıda akıllılığın tanımı, akıllı bina tasarım süreci, binaların akıllandırılmasında mimarın rolü, ve Türkiye’deki akıllı bina yaklaşımı tartışılmıştır.