Hijyen ve İç Hava Kalitesi Bakımından HVAC Sistemlerinin Temizliği

Hijyen ve İç Hava Kalitesi Bakımından HVAC Sistemlerinin Temizliği

Meftun Gürdallar

Bu Bildiride HVAC sistemlerinin en önemli bileşenleri sayılan hava kanalları, klima santrali ve serpantinleri ile hava dağıtım elemanlarında oluşan kirliliğin oluşturduğu riskler, kayıplar ile bunların temizlenmesine ve sterilizasyonuna ilişkin metodlar aktarılacaktır.

Klima sistemlerinin giderek daha fazla kullanılması nedeni ile yaşamımızın 4/5 ini geçirdiğimiz kapalı mekanlarda gereksinim duyduğumuz konfor şartlarından ısı, nem ve gürültü uzunca bir süredir HVAC mühendisleri tarafından kontrol altında tutulmaktadır.

Ancak bu sistemlerde kullanım şartlarına ve zamana bağlı olarak ortaya çıkan ve kesin olarak denetlenmesi gereken bir diğer parametre de kirlilik olmaktadır.

Bu güne kadar önemsemediğimiz bu olumsuz etken ile başa çıkmanın yöntemleri aşağıdaki sıra ile incelenecektir.

  A. Kirliliğin yarattığı sakınca ve riskler
  İç hava kalitesinin sağlığımıza etkileri ve işletme verimliliği açısından ele alınacaktır.
  B. Kirlilik oluşumunun nedenleri:
  Bir klima sisteminde kirliliğin oluşumu ve temizlenmesinin gereğinin tespiti
  C. Kirliliğin yok edilme yöntemleri
  Temizlik için kullanılan çeşitli ekipmanlar ve temizleme şekilleri incelenecektir.
  D. Sonucun denetlenmesi
  Temizlik ve sonrasında elde edilen sonucun yeterliliği incelenecektir.
  E. Dezenfeksiyon
  Mekanik temizliğin yeterli olmadığı durumlarda kullanılan dezenfeksiyon ekipmanları ve çalışma şekilleri incelenecektir.

Son Bölümde;
Kamu sağlığı açısından dünyada mevcut standartlar ve bu konudaki uygulamalar hakkında bilgi verilecektir.