İzmir İçme Suyu Sistemi Kaçak Azaltma Pilot Çalışması

İzmir İçme Suyu Sistemi Kaçak Azaltma Pilot Çalışması

Alev Kabakçı, Haluk Karadoğan

Bu çalışmada, İzmir’in pilot bölgelerinde faturalanamayan içme suyunun en aza indirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar anlatılmaya çalışılmıştır.

Esas olarak çeşitli kaçak azaltma yöntemlerinden, İzmir için daha önce başlatılmış olan, izole bölgeler oluşturma, regülasyon vanaları ile basıncı denetleme ve sürekli olarak tüketimi izleme yöntemi seçilmiştir.

Ölçmeye hazırlanan her izolasyon bölgesinde önce mevcut durum için belirli bir süre basınç ve debi kayıtları alınmıştır. (hiçbir ayar yapılmaksızın hidrolik dengenin fotoğrafı çekilmiştir) Sonra, her izolasyon bölgesinin durumu tek tek incelenmek suretiyle, regülasyon vanalarının hangi değerlere ayarlanmasının uygun olacağı tespit edilmiştir.

Regülasyon vanaları belirlenen değerlere ayarlanmış, sistem dengeye gelene kadar beklenmiş, şikayetler izlemeye alınmış, tüketiciye verilen serviste bir sorun olmadığı belirlendikten sonra,basınç ve debi kayıtları alınmıştır.(basınçların ayarlanmasından sonra çekilen fotoğraf) Ayar öncesi ve ayar sonrası hidrolik ölçüm değerleri karşılaştırılarak uygulamanın başarısı,verimi,tutarlılığı izlenmiştir.