Jeotermal Bölge Sistemlerinde Yük Analizi ve Tepe Yük Yardımcı Sistemleri

Jeotermal Bölge Sistemlerinde Yük Analizi ve Tepe Yük Yardımcı Sistemleri

Arif Hepbaşlı, Cihan Çanakçı

Ülkemiz, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyanın yedinci en zengin ülkesi konumundadır. Bu gelişmenin çoğu, direkt ısıtma, ısıl tesisler ve sera ısıtması olmak üzere, 51 600 konut eşdeğer jeotermal ısıtma (493 MWt) olarak, jeotermal enerjinin direkt uygulamalarında gerçekleştirilmiştir. Şu anda jeotermal kaynak potansiyelimizin ancak % 2-3’ ü değerlendirilmektedir.

Bu çalışmada, öncelikle, bölgesel ısıtma sistemlerine bağlanan enerji üretim istasyonları için farklı olası yerleşimlerin kritik analizi ve teknik açıklaması ele alınacaktır. Bu istasyonlar şunlardır: (a) Jeotermal suyun doğrudan kullanımı, (b) Jeotermal ve bölgesel ısıtma devreleri arasındaki birincil ısı değiştiricileri, (c) Jeotermal ve bölgesel ısıtma devrelerine ek olarak ısı pompaları ve (d) Jeotermal ve bölgesel ısıtma devrelerine yardımcı olarak pik yük kazanlarıdır. Daha sonra, çalışmanın aşamaları olarak; üretim istasyonunun yapısı için olası teknik çözümlerin incelenmesi ve seçimi, yıllık işletme süresince önerilen tasarımların davranışının simülasyonu, kritik değerlendirmesinin ve sonuçlarının verildiği, farklı tasarımların performansların kıyaslanması yapılacaktır. Son olarak, “Balçova Jeotermal Enerjili Merkezi Isıtma Sistemi”nin yük analizi verilecektir.