Plastik Atık Su Borularında Ses İzolasyonu Tekniğinde Yeni Gelişmeler

Plastik Atık Su Borularında Ses İzolasyonu Tekniğinde Yeni Gelişmeler

Muhsin Doğan

Evsel ve endüstriyel atık sular ve yağmur sularının drenajlarında kullanılan borulardan, fiziki gövde direnci darbe dayanımı, ısıl farklara dayanım, yangına karşı dirençlilik, geri dönüşüm ve çevre değerleri, asit ve baz nitelikli atıklara dayanım yanında beklenilen en önemli özelliklerden birisi ses yalıtımıdır. Bu çalışmada, meskenlerde ve diğer binalardaki atık su sistemlerinde kullanılan plastik esaslı borularda aranan ses düzeyleri tek komponentli ve yeni geliştirilen 3 katlı borularda geldiği son nokta irdelenmiş ve bu iki tip boru arasında farklar deneysel verilere dayanarak açıklanmıştır. Mineral dolgulu plastik borular ile yeni geliştirilen 3 katlı ve ses izolasyonlu mineral dolgulu borular; faydaları açısından, maliyeti açısından ve tesisat sistemine katacağı diğer yenilikler açısından karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre tek kompenetli borularda ses düzeyi 25 dB’e düşürülebilirken üç katlı borularda ses düzeyi 12 dB olmaktadır.