Kuru Meyve Sektöründe Standartlar

Kuru Meyve Sektöründe Standartlar

Uygun Aksoy

Günümüzde üretici ile tüketici arasındaki mesafenin uzaması ve tarım-gıda ürünleri pazarının küreselleşmesi, paydaşlar arasındaki iletişimde ortak bir dili zorunlu kılmaktadır. Tarım-gıda ürünlerine ait standartlar, öncelikle pazardaki ürünün boy ve kalite gibi temel özelliklerinde bir örnekliğini sağlamak üzere hazırlanmış daha sonraları ise öne çıkan diğer talepler doğrultusunda geliştirilmiştir.

Bugün gelinen noktada artık sadece son ürüne ait özellikler değil, üretim süreci, ürünün nerede ve nasıl üretildiği, kontrol, sertifikasyon ve etiketleme, ticaretin ne şekilde işlediği konuları da ürünün toplam kalitesi içinde irdelenmekte ve standartların hazırlanmasını sağlamaktadır. Kuru meyveler, uzunca süreyle kolayca saklanabilmeleri ve yüksek besin değerleri nedeniyle binlerce yıldır uzak mesafelere taşınmışlardır. Bu nedenle onlarca yıldır paydaşların katılımı ile hazırlanan uluslararası veya ulusal pazarlarda geçerliliği olan gönüllü veya zorunlu standartlar, kuru meyveler için ürüne özel veya ürün grubuna özgü hazırlanmışlardır. Pazar standartlarının yanısıra kuru meyvelerde de uygulanan hijyen ve bulaşanlar gibi gıda güvenliği, üretim süreci (örneğin Organik Tarım, İyi Tarım Uygulamaları, Coğrafi İşaret), çevre veya sosyal standartlar da bulunmaktadır.