Sebze ve Meyve Kurutmada Kullanılan Kurutucular ve Kurutma Teknolojileri

Sebze ve Meyve Kurutmada Kullanılan Kurutucular ve Kurutma Teknolojileri

Ali Güngör

Bu çalışmada, sebze ve meyve kurutmada kullanılan konvansiyonel kurutucular üzerinde durulmuştur. En yaygın kullanılan kurutuculardan tünel tip kurutucular, bantlı konveyörlü kurutucular, kabinet (kompartıman) kurutucular, akışkan yataklı kurutucular, depo tipi kurutucular, özel kurutucular özellikleriyle incelenmiştir. Bazı sebze ve meyvelerin kurutma özelikleri verilmiştir. Bu kurutucuların kullanım alanları, bazılarının enerji tüketimleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Kurutulacak ürünün istenen özellikleriyle uyumlu bir kurutucu seçimi gerekli olup, bu seçim ve kullanımlarla ilgili bilgiler verilmiştir.