Kurutulmuş Ürünlerin Ambalajlanması ve Saklanması

Kurutulmuş Ürünlerin Ambalajlanması ve Saklanması

Taner Baysal, Ahsen Rayman, Hamza Bozkır

Kurutma teknolojisi gıda endüstrisinde yaygın bir kullanım alanına sahip muhafaza yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak kontrollü şartlar altında ısının uygulanması ile gıdada varolan suyun direkt buharlaşması ya da dondurarak kurutma tekniğinde olduğu gibi süblimleşmesi sonucu uzaklaştırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Kurutmadaki temel amaç gıdanın su aktivitesini indirerek raf ömrünü uzatmaktır. Bu şekilde mikrobiyal büyüme ve enzim aktivitesi gibi gıdanın bozulmasına neden olan etmenler engellenmiş olur. Gıdalar için kurutma işlemi tüketici için daha uygun ürün, gıda işleyicileri içinse daha kolay içerik hazırlama gibi katkılar sağlar. Kurutulmuş ürünlerin ambalajlanması ve depolanmasına özen gösterilmezse gıdanın besin değeri ve duyusal kalitesi üzerinde olumsuzluklar görülebilmektedir. Örneğin, depolama boyunca nem içeriğindeki her artış bozulmayı hızlandıracaktır. Bu yüzden gerek kurutma sırasında gerekse sonrasında (ambalajlama ve depolama aşamasında) kaliteye etki eden etmenler göz önünde bulundurulursa ülkemizde ve yurt dışında tüketilen ve pazar payı yüksek olan bu gıdaların tüketiciye güvenli bir şekilde sunulması mümkün olabilmektedir.