Meyve ve Sebzelerin Kurutulmasında Ön İşlemler

Meyve ve Sebzelerin Kurutulmasında Ön İşlemler

Fatih Şen

Meyve ve sebzelerin kurutularak dayandırılmaları yöntemi, etkili ve ucuz olduğu için yaygın şekilde kullanılmaktadır. Meyve ve sebzelerin kurutulması ve depolanması sırasında bazı olumsuzluklar meydana gelmektedir. Hem bu olumsuzlukları önlemek hem de bazı meyve ve sebzelerin kurutulmasının daha kısa sürede yapılabilmesi için kurutmada bazı ön işlemler uygulanmaktadır. Bu ön işlemler kurutma öncesi ve/veya kurutma sırasında uygulanmaktadır. Meyve ve sebzelerin kurutulmasında uygulanan kükürtleme, alkali çözelti uygulaması, haşlama, tuzlama ve değişik çözeltilerin uygulanması ön işlemleri büyük önem arz etmektedir. Hem güneşte hem de mekanik sistemlerde kurutmada bu ön işlemler teksel veya kombine olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.