Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta Gıda Bulaşanlarının Yeri

Ulusal ve Uluslararası Mevzuatta Gıda Bulaşanlarının Yeri

Betül Vazgeçer

Dünyadaki su, hava, toprak gibi kaynaklar çeşitli sebeplerle kirlendikçe bitkisel ve hayvansal hammaddelerin ve dolayısıyla da gıdaların içerisindeki bulaşanlar ve bunların miktarları da artmaktadır. Diğer taraftan analiz yöntemlerindeki gelişmeler ve toksikolojik çalışmalardaki ilerlemeler, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye neden olabilecek ve önceden bilinmeyen bulaşanların tespitini de kolaylaştırmaktadır. Uluslararası ticaretin yaygınlaşması, beraberinde ticarete konu olan ürünlerin hangi özelliklere sahip olması gerektiği sorununu ortaya çıkarmıştır. Uluslararası anlaşmalarla kurulmuş ve pek çok dünya ülkesinin üye olduğu komisyonlar üretici ve tüketicinin eşit şartlarda korunmasını sağlamak adına standartlar oluşturmaktadırlar. Gıda konusunda bu tür standartlar hazırlayan en önemli kuruluş Codex Alimentarius Komisyonu olup ülkemizde de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu komisyonun iletişim noktasıdır. Gıdalardaki bulaşan miktarı uluslararası ticarette uyulması gereken önemli bir kriter olup bu kriterlerin belirlendiği çalışmalar ülkemiz tarafından büyük bir hassasiyetle takip edilmekte ve ülkemiz menfaatleri en üst düzeyde korunmaktadır.