Jeotermal Enerji İle Hacim Soğutma

Jeotermal Enerji İle Hacim Soğutma

Hüseyin Günerhan, Özüm Çallı

Hacim soğutmada kullanılan absorbsiyon çevrimi, soğutma etkisinin buhar sıkıştırma çevrimlerinde olduğu gibi elektrik girdisinden değil, iki akışkan ve bir miktar ısı girişi ile sağlandığı bir işlemdir. Gerek buhar sıkıştırma çevriminde gerekse absorbsiyonlu soğutma çevriminde ortamdan ısının çekilmesi düşük basınçtaki soğutkanın buharlaşması ile sağlanırken, ısının dışarı atılması yüksek basınçtaki soğutkanın yoğuşması ile sağlanır. Basınç farkı oluşturma ve soğutkanın sirkülasyonunu sağlama yöntemi iki çevrim arasındaki başlıca farklılıktır. Buhar sıkıştırma çevrimlerinde soğutkanın sirkülasyonu için gerekli olan basınç farkı mekanik bir kompresörle sağlanır. Absorbsiyon çevriminde ise bu amaçla ikinci bir akışkan veya soğurucu kullanılır. Çevrim için gerekli sıcaklık aralığı buhar sıkıştırma çevrimlerine göre daha düşük olduğu ve elektrik enerjisi tasarrufu için önemli bir potansiyel söz konusu olduğundan dolayı ilk bakışta absorbsiyonlu soğutma, jeotermal uygulamalar için iyi bir uygulama sahası olarak görülmektedir.