Jeotermal Isıtmalı Seraların İncelenmesi

Jeotermal Isıtmalı Seraların İncelenmesi

Cihan Çanakcı

5686 sayılı Kanun gereği Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular, devletin hüküm ve tasarrufu altında olup arzın mülkiyetine tabi değildir. Kaynağa ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmesi için bu Kanuna göre ruhsat alınması zorunlu olmasına karşın 2007 yılından bu yana Gerek MTA tarafından ihale edilen sahalarda Gerekse İl Özel İdarelerin kullanıma açmış olduğu sahalarda Sera projeleri yatırımcıların kaynağı da “sahiplendiği” en çok anılan projelerden olmuştur.

Jeotermal Kaynak Ruhsat ve Kullanım problemleri çözülemeden 50-120€/m2 yatırımlar başlatılmakta, işin doğası gereği en önemli parametre olan ısıtma sorunları ile karşılaşınca da Jeotermal Enerjinin Kontrolsüz kullanımı veya takviye ısıtma sistemleri ile problemler çözülmeye çalışılmaktadır. Ülkemizde kurulmakta olan seraların hemen tamamı ithal edildiği de düşünülürse bir çok projede aksaklıklara ve jeotermal eneji kullanımı açısında palyatif çözümlere rastlanmaktadır. Bu çalışmada jeotermal kaynaklar kullanılarak yapılacak seraların ruhsatlandırma aşamasından başlayarak, Bölge seçimi, arazi temini, yatırım dönemi ve işletme dönemi jeotermal kaynağın etkin kullanımı açısından değerlendirilecek, ülkemizde yaşanan olumsuzluklar bir case study olarak anılacaktır.