Kızıldere Jeotermal Sahasında Gerçekleştirilmekte Olan Jeotermal Kapasite Artırma Çalışmaları

Kızıldere Jeotermal Sahasında Gerçekleştirilmekte Olan Jeotermal Kapasite Artırma Çalışmaları

Füsun S. Tut Haklıdır, Aygün Güney

Kızıldere Jeotermal sahası 1965’li yıllardan günümüze dek çalışılmış olan, Türkiye’nin elektrik üretimine yönelik keşfedilmiş ilk jeotermal sahasıdır. Sahada 1968-2008 yılları arasında 25 jeotermal kuyu açılmış olup, 1984 yılında 17,2 MWe gücünde ülkenin ilk jeotermal santrali açılmıştır. Kızıldere Jeotermal santrali Eylül 2008’e dek devlet tarafından işletilmiş olup, özelleştirilme kapsamında sahanın ve jeotermal santralin haklarının Zorlu Enerji’ye devredilmiştir. Bu tarihten itibaren santralde rehabilitasyon çalışmaları başlatılmış olup, kuyu temizlik işlemleri, kuyu başı inhibitör sistemlerinin kurulması, reenjeksiyon hatlarının tasarımı, soğutma kulesinin ile yüzey ekipmanlarının rehabilitasyonları gerçekleştirilerek, santralin kesintisiz ve tam gücünde üretim yapılmasına başlanmıştır.

Sahada rehabilitasyon çalışmaları tamamlanırken, sahanın potansiyelinin araştırılması, önceki verilerin değerlendirilmesi ile gerçekleştirilen fizibilite çalışması ardından kapasite geliştirme çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda jeofizik, jeolojik detay araştırmaların gerçekleştirilmesi sonrasında sahanın jeotermal potansiyelinin daha geniş bir alanda incelenme imkanı bulunmuş ve alınan sonuçlara bağlı olarak yeni üretim ve reenjeksiyon sondaj lokasyonları belirlenmiştir.

Kızıldere jeotermal sahasında yeni bir jeotermal elektrik santrali kurulması amacıyla gerçekleştirilen fizibilite çalışması ardından 2009-2012 yılları arasında sahada derinlikleri 1100-2872 m arasında değişen 20 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajların bitirilmesiyle, kuyu tamamlama testleri sonrasında gerçekleştirilen rezervuar testleri ve jeokimyasal çalışmaları ile rezervuar karakteristikleri ortaya konularak, alınan sonuçların değerlendirilmiş ve sahada 80 MWe gücünde üç aşamalı flaş sistemli bir santral kurulumuna karar verilmiştir.