Su Bazlı Sepiolit Çamur Özelliklerinin Zorlu Sondaj Koşullarında Deneysel Olarak İncelenmesi

Su Bazlı Sepiolit Çamur Özelliklerinin Zorlu Sondaj Koşullarında Deneysel Olarak İncelenmesi

Gürşat Altun, Ali Ettehadi Osgouei, Umran Serpen

Sondaj mühendisleri tarafından çok iyi bilinen zorlu sondaj koşulları (1) yüksek sıcaklık, (2) yüksek elektrolit konsantrasyonu ve (3) çoğunlukla yüksek aktif katıları içeren şeyllerden kaynaklanmaktadır. Özellikle derin petrol ve gaz kuyularının, jeotermal kuyuların ve şeyl formasyonlarında kazılan alışılagelmemiş gaz ve petrol kuyularının sondajı yüksek performanslı bir sondaj akışkanı formülasyonunu zorunlu kılmaktadır.

Bu çalışma yukarıda bahsedilen zorlu koşulları aşmak için yüksek performanslı yeni bir su bazlı sondaj çamurunun tasarlanması ve özelliklerini karakterize eden deneysel bir çalışma girişimidir. Bu amaçla, Eskişehir yöresinden temin edilen sepiolit kili su bazlı çamur sisteminin formülasyonunda kullanılmıştır. Sepiolit çamur örneklerinin reolojik ve su kaybı özellikleri yüksek sıcaklık ve yüksek tuz konsantrasyonu koşulları uygulanarak ve aynı zamanda yüksek miktarda aktif katı kirlenmesiyle birlikte incelenmiştir. Hem ağırlaştırılmamış hem de ağırlaştırılmış sepiolit çamurları 400 oF sıcaklık ve 260,000 ppm tuz içeriklerine kadar test edilmiştir. Bunlara ek olarak, çamur örneklerinin dinamik ve statik su kayıplarıyla birlikte kuyu temizleme yetenekleri de ayrıca araştırılarak sepiolit çamurlarının etkinlikleri belirlenmiştir.

Sepiolit çamurlarının 400 oF sıcaklıklara kadar floküle olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, bu çamurlar tuz girişleriyle birlikte aktif katı kirlenmesine karşı da duyarsızdır. Çalışmanın sonucunda sepiolit çamurlarının mükemmel su kaybı ve reolojik davranışlar vererek özellikle yüksek tuzluluk, yüksek sıcaklık ve yüksek aktif katı kirlenmesinin neden olduğu kuyu stabilitesi problemleri beklenen kuyuların sondajı için uygun olduğu belirlenmiştir.