Türkiye’nin Tahmini Yer Altı Sıcaklık Haritaları

Türkiye’nin Tahmini Yer Altı Sıcaklık Haritaları

E. Didem Korkmaz Başel, Abdurrahman Satman, Umran Serpen

Bazı bölgesel ısı akısı çalışmaları [1], Türkiye’nin Avrupa’da yüksek bir ısı akısı kuşağında yer aldığını göstermektedir. Bu motivasyonla, ülkenin yeraltı sıcaklık dağılımlarının tahmini, 500-m ve 1000-m derinliklerdeki olası ısı hücrelerinin araştırılması amacıyla ülke genelini ve bölgesel bazını göz önüne alan bu çalışma yapılmıştır. Tahmini yeraltı sıcaklık dağılımları eldeki verilerin göreli olarak daha yoğun olduğu Kuzey Batı Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin yanı sıra ayrıca ülke geneli için de oluşturulmuştur. Bu çalışmada ilk olarak jeotermal gradyan değerlerinin var olduğu yerler için sıcaklıklar 500 m ve 1000 m derinlikler için hesaplanmış, daha sonra kriging ve idw gibi jeoistatistiksel yöntemler kullanılarak tahmini alansal sıcaklık dağılım haritaları oluşturulmuştur. Oluşturulan tüm sıcaklık haritalarında ArcGis yazılımı kullanılmıştır.