Jeotermal Kaynaklarımızın Sağlıksız Yönetimi

Jeotermal Kaynaklarımızın Sağlıksız Yönetimi

Umran Serpen, Tahir Öngür, Niyazi Aksoy

Bu çalışmada jeotermal kaynaklarımızın yönetimindeki sorunlar hem ülke bazında, hem de kaynak bazında ortaya konulmuştur. Sağlıksız yönetimlerin nasıl ve neden olduğu anlatılmış ve sorunlar açıklanmıştır. Bu kaynakları sağlıklı yönetmek için “Bütünleşik (İntegre) Kaynak Yönetimi” önerilmiş ve bunun nasıl gerçekleştirileceği sunulmuştur.