Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Enerji

Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Enerji

Abdurrahman Satman

Türkiye’de devletin girişimleriyle arama ve araştırma ile 1960’larda başlayan jeotermal enerji çalışmaları, son sekiz yıl içinde özel sektörün jeotermal elektrik ve doğrudan kullanımdaki ticari etkinlikleriyle hız kazandı. Tahmini max. 2000 MWe’lik bir potansiyele sahip olduğu tahmin edilen jeotermal güç üretiminde 2011 yılındaki 114 MWe’lik kapasitenin birkaç yıl içinde 300-400 MWe’a çıkması, tahmini max. 50 GWt’lik bir değerdeki jeotermal ısıl potansiyelin ise mevcut sahalarla tanımlanmış kapasitesi 6000 MWt olup, 2011 yılı itibariyle bunun yaklaşık 2100 MWt’lık kısmı (bölge ısıtma, termal turizm ve sera ısıtma uygulamalarıyla) jeotermal enerji doğrudan kullanımı olarak devrededir.

Türkiye’de jeotermal enerji arama-araştırma ve kullanımındaki hızlı gelişmeler sürerken, teknolojik, ekonomik, çevresel ve yasal sorunlar ve konular gündeme girmekte, çözüm yolları araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Önümüzdeki dönemde sektörün büyürken olgunlaşacağı, arama-araştırmadan üretim-geliştirmeye yönelik hareketlerin izleneceği bir süreç beklenmektedir.

Bu bildiride dünyada ve Türkiye’de jeotermal enerjinin durumu değerlendirilmekte, kullanıma yönelik istatistiksel verilerle birlikte günümüzdeki gelişmeler ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgiler sunulmakta ve geleceğe yönelik öngörüler irdelenmektedir.