Enerji Etkin Binalarda Çift Katmanlı Cephe Sistemlerinin Yangın Güvenliği

Enerji Etkin Binalarda Çift Katmanlı Cephe Sistemlerinin Yangın Güvenliği

Nilay Özeler Kanan, Figen Beyhan

Son yıllarda tüm dünya ülkeleri ile birlikte ülkemizde de oldukça yaygınlaşan enerji etkin bina tasarımları günümüz teknoloji ve malzeme olanaklarından da yararlanarak farklı cephe sistemlerinin gelişmesine neden olmuştur. Bina performansı açısından pek çok olumlu etkisi olan bu cephe sistemlerinin yangın güvenliği açısından da incelenmesi ve uygun detayların geliştirilmesi gerekmektedir. Yaşanan yangın olayları gerek can güvenliğinin sağlanmasında ve gerekse maddi kayıpların azaltılmasında cephe tasarım ve uygulama aşamalarında yangın güvenliğine dair önlemlerin değişmez bir parametre olarak ele alınmasını zorunlu hale getirmektedir.

Cephe yangınları yangın güvenliği araştırmaları içerisinde de gereken önemi bulamadığı için, özellikle çok katmanlı cephe sistemlerinde dikkatle ele alınıp irdelenmesi gereken bir konudur. Bu amaçla yapılacak olan çalışmanın ilk bölümünde yaşanmış cephe yangınları irdelenerek, cephe yangınlarının oluşumu, olası nedenleri ve yangın gelişim süreci analiz edilecek, böylece yapılan hatalar ve mimari tasarım noksanlıkları ortaya konulacaktır. Tanımlanmış olan cephe sistemlerinde yangın güvenliğinin sağlanmasına yönelik tasarım yaklaşım önerileri de çalışmanın ikinci bölümünde yer alacaktır.