Çift Cidarlı Cepheler: Avantajları ve Dezavantajları

Çift Cidarlı Cepheler: Avantajları ve Dezavantajları

Tuğba İnan

Toplam enerji tüketiminde yüksek bir yüzdeye sahip olan binalarda cephe sistemlerinin tasarımı, enerjinin verimli kullanılmasında oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Yapının cephe sistemi, mimari kaygıların dışında, dış çevrenin iklim koşullarına karşı uygun fiziki ortam koşullarının bina içinde sağlanmasında aktif rol oynar. Cephe sistemlerinin bina enerji performansı üzerindeki önemli etkilerine bağlı olarak, ülkemiz için henüz yeni olan, özellikle Amerika ve Kuzey Avrupa’da geniş uygulama alanı bulan çift cidarlı cephe sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler çoğunlukla iki cam cepheden oluşmakta ve cepheler 20 ile 200 cm arasında değişen bir hava boşluğu ile birbirinden ayrılmaktadır. Bu çalışmada, literatürde çift cidarlı cephe sistemleri ile ilgili son on yılda yapılmış olan çalışmalar incelenmiş ve bu sistemlerin vurgulanan olumlu ve olumsuz yönleri tablo ve grafikler yardımıyla irdelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, çift cidarlı cephe sistemleri ile ilgili avantajların başında %95 oranla bu sistemlerin doğal havalandırmaya imkan sağlaması gelmektedir. Diğer vurgulanan avantajlar ise yüzdelere göre sırasıyla, şeffaflık oranının yüksek olması sayesinde kullanıcı ile çevre arasındaki etkileşimi arttırması, ısı ve ses yalıtımını desteklemesi, ısı iletimi ve güneş ısı kazanç katsayısını düşürmesi, ısıl konforu arttırması ve iki cephe arasındaki boşluğa güneş kırıcı elemanların yerleşimine olanak sağlaması ile bu elemanları dış ortamın olumsuz koşullarından korumasıdır.

Hemfikir olunan dezavantajların başında % 72 oranla iki cephe arasında kalan hava boşluğundaki aşırı ısınma problemi gelmektedir. Diğer vurgulanan önemli dezavantajlar ise binaya giren gün ışığı miktarının azalması ile ilgili problemler, yüksek yatırım maliyetleri, ek bakım onarım maliyetleri, yangın ve akustiğe ilişkin problemler olduğu tespit edilmiştir.