Sürdürülebilir Bina Kabuğu Tasarımı ve Fotovoltaik Paneller

Sürdürülebilir Bina Kabuğu Tasarımı ve Fotovoltaik Paneller

Müjde Altın

Bina kabuğu, bir binanın iç mekanını dış mekandan ayıran bir yapı bileşeni olup binaların enerji etkinliğinde önemli bir yeri olduğu için sürdürülebilirlikte de önemlidir. Yapı dış kabuğunda kullanılan fotovoltaik (PV) paneller binanın enerji ihtiyacını azalttığı için binaların enerji etkinliğine, dolayısıyla sürdürülebilirliğine de önemli katkıları olmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada amaç, bina kabuğunun sürdürülebilirliğinde fotovoltaik panel kullanımının enerji etkinliği açısından irdelenmesidir.

Bunun için öncelikle sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlığın tanımı verilerek enerji etkinliğinin sürdürülebilir bina tasarımındaki yeri irdelenmiş, daha sonra bina dış kabuklarında, gerek cephede, gerekse çatıda PV panel kullanımı örnekler üzerinde incelenerek enerji etkinliği açısından irdelenmiş ve sonuçta sürdürülebilir bina kabuğu tasarımında PV panel kullanımı için öneriler getirilmeye çalışılmıştır.