Sürdürülebilir Mimarlık, Yarının Binaları ve Bir Örnek

Sürdürülebilir Mimarlık, Yarının Binaları ve Bir Örnek

Güliz Özorhon

Yarının binaları, teknolojinin de desteği ile sürekli gelişen sürdürülebilir mimarlık kriterleri ile biçimlenecektir. Şüphesiz bu biçimlenmeyi oluşturacak sistemin anahtarı, konusunun uzmanı aktörleri bir araya getiren disiplinlerarası çalışmalardır. Bu açıdan çalışma, tesisat mühendisliği kongresine, sürdürülebilir mimarlık kavramı üzerinden yarının binaları için mimari bir yorum oluşturarak katılma hedefindedir. Çalışmanın girişin ardından ikinci bölümünde üzerinde tam bir fikir birliği sağlanamayan ve bu hali ile halen önemli bir tartışma alanını işaret eden sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlık kavramları tartışılmaktadır. Farklı bakış açılarından referanslarla yapılan bu tartışma, öncü ve deneysel nitelikleri ile ön plana çıkan bir örnekle zenginleştirilmektedir.