Çok Katlı Konutların Enerji Korunumu Açısından Performansının Değerlendirilmesi

Çok Katlı Konutların Enerji Korunumu Açısından Performansının Değerlendirilmesi

Zeynep Meriç, Gülten Manioğlu, Şule Filiz Akşit

Bu çalışmada çok katlı bir konut sitesi örneği yardımı ile bina ve hacim ölçeğinde ele alınan ısısal konfor koşullarının, ölçüm yoluyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak İstanbul’da çok katlı konut binalarından oluşan bir sitede, aynı özelliklere sahip ancak; binanın konumu ve yönlendiriliş durumu bakımından farklılık gösteren hacimlerinde, iç hava sıcaklığı ve iç hava nemi ölçümleri yoluyla enerji korunumu açısından performans değerlendirmesi yapılmıştır. Ölçüm sonuçlarının karşılaştırılmasıyla hacimlerdeki ısısal konfor koşullarını değerlendirmek olanaklı olmaktadır. Bu çalışma; ısıtma ve soğutma yüklerinin, iç iklimsel ortamdaki etkilerinin, ölçüm yapılarak bulunması yönünden önem taşımaktadır.