Saydam Yapı Elemanlarının Bina Enerji Performansına Etkisi

Saydam Yapı Elemanlarının Bina Enerji Performansına Etkisi

Burak Yenigün, Emrah Yaka, M. Azmi Aktacir, Hüsamettin Bulut

HVAC cihazlarının seçimini belirleyen en önemli parametre binanın toplam soğutma ve ısıtma yükleridir. Bir binanın yüklerini opak ve saydam yüzeyler ile bina iç yükleri belirler. Binanın duvar-çatı gibi opak yüzeylerine yalıtım uygulanarak ısı kayıp ve kazançları optimize edilirken, çoğunlukla binanın saydam yüzeyleri göz ardı edilir. Özellikle günümüzde pencere ve cam sektöründe ortaya konulan yeni ürünler ile binaların saydam yüzeylerinden olan ısı kayıp ve kazançları kontrol altına alınmaktadır. Bu çalışmada bir binanın saydam yüzeylerinden olan ısı yükleri incelenerek farklı cam tiplerinin bina enerji performansına etkisi belirlenmiştir.

Bu çalışmada Design Builder programı kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda saydam yüzeylerden olan ısı kazançlarında dikkate değer bir azalma elde edilmiştir.