Başarım Odaklı Tasarım: Tasarımın Erken Evrelerinde Benzetim Araçlarının Önemi

Başarım Odaklı Tasarım: Tasarımın Erken Evrelerinde Benzetim Araçlarının Önemi

Emre Atça, Mustafa Emre İlal, Tahsin Başaran, Z. Tuğçe Kazanasmaz, Zeynep Durmuş Arsan

Günümüzde mimarlık meslek pratiğinde yapı fiziği konularıyla ilgili ölçütlere bağlı başarım değerlendirmeleri, süreye bağlı kısıtlamalar altında yapılamamakta ve fiziksel çevre kontrolündeki başarım mühendislik projelerinin sorumluluğuna devredilmektedir. Mühendisler ise ana tasarım kararları tamamlandıktan sonra devreye girdiklerinden dolayı verimli olamamaktadırlar. Oysa bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişim ile beraber mühendisliğin tüm alanlarında kaydedilen ilerleme; günümüzde mimarların tasarlamakta oldukları yapılı çevrenin fiziksel çevreyle olan etkileşimini benzetimler yoluyla incelemelerini sağlayan çeşitli araçların geliştirilmesini sağlamıştır. Bu tür benzetim araçlarından yararlanılması, binalarda yüksek başarımın elde edilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Bu çalışmada kullanıma yeni açılmış İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Matematik Bölümü Amfisindeki mevcut koşullar ölçümler ile belgelenmekte ve mekanın başarım düzeyinin benzetimler aracılığıyla tasarım aşamasında öngörülebilirliği irdelenmektedir. Bu yeni tamamlanmış amfide acil olarak ek maliyetlerle işitsel, görsel ve ısıl konforun sağlanması için yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Mimarların, tasarımlarında başarım ölçütlerini göz önünde bulundurarak kararlarını benzetim sonuçlarına dayandıracakları başarım odaklı bir tasarım yaklaşımı izlemeleri incelenen örnekte olduğu gibi sonradan çözülmesi maliyetli birçok problemden kaçınılmasını sağlayacaktır.