İzmir İli İçin Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Isı Pompası Sistemi İle Isıtma-Soğutma Uygulamasının Sayısal Analizi

İzmir İli İçin Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Isı Pompası Sistemi İle Isıtma-Soğutma Uygulamasının Sayısal Analizi

Bilsay Pastakkaya, Mustafa Kemal İşman, Mehmet Özgün Korukçu

Güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası sistemleri, enerji ihtiyaçlarını temiz ve yenilenebilir enerji kaynağından sağlamakta, bu sayede ısıtma-soğutma uygulamalarında kullanımları ile enerji ile ilintili ekonomik ve çevresel sorunların çözümü için önemli alternatif çözümler sunmaktadır. Bu çalışmada, İzmir ili için 150 m2 kullanım alanına sahip örnek bir konutun ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu ısı pompası sistemi ile karşılanması incelenmiştir. Çalışmada sayısal analiz işlemleriiçin TRNSYS programında oluşturulan ClimateWell-Solar Cooling v1.1 yazılımı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda güneş enerjisi sisteminin, konutun yıllık ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanma oranı sırasıyla %73, %79 ve %95 olarak tespit edilmiştir. Absorbsiyonlu sistemin soğutma periyodu boyunca soğutma tesir katsayısının yıllık ortalama değerinin 0,41 olduğu görülmüştür. Güneş enerjisinin kullanımına bağlı olarak; ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanımında yıllık toplam 1721 TL ekonomik tasarruf elde edilmiş, CO2 salınımında ise 15532 kg’lık azalma sağlanmıştır. Çalışmada, bir konutun ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılanması durumunda hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazançların sağlandığı tespit edilmiştir. Söz konusu sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılması ile bu kazançların önemli ölçüde artacağı sonucuna varılmıştır.