Hava Isıtma Amaçlı Isı Borulu Güneş Kollektörünün İklimlendirme Santraline Uygulanılışı

Hava Isıtma Amaçlı Isı Borulu Güneş Kollektörünün İklimlendirme Santraline Uygulanılışı

Hikmet Doğan, Mustafa Aktaş, Tuğba Köse

Bu çalışmada; doğrudan konut ısıtma ya da iklimlendirme santralinin ısıtıcılarında ısıtkan (ısıtıcı akışkan) olarak sıcak su kullanımının kullanılabilirliliği deneysel olarak araştırılmıştır. Tarafımızdan tasarlanan bu sistem; ısı borulu güneş kollektörü ile güneşten alınan enerjinin, plaka tipi ısı dönüştürücüler aracığıyla, iklimlendirme sistemi havasına aktarılması düşünülmüştür. Belirtilen amaçla yapılan güneş kollektörünün, Ankara şartlarında yapılan deneyler sonucundaki ısıl verimi % 72 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, ileri teknolojiler kullanmadan, herkes tarafından kolayca yapılabilecek bir sistem olması bakımından önemlidir.