Farklı Tiplerdeki Havalı Güneş Kolektörlerinin Tasarımı, İmalatı ve Performans Deneyleri

Farklı Tiplerdeki Havalı Güneş Kolektörlerinin Tasarımı, İmalatı ve Performans Deneyleri

Hikmet Doğan, Seyfi Şevik, Tuğba Köse

Bu çalışmada; sıcak hava üretim amacıyla, dört farklı tipte havalı güneş kolektörü tasarlanmış, imal edilmiş ve performansları araştırılmıştır. Bu kolektörlerde verim artırmak amacıyla, farklı geometrik hava akış kanalları tasarlanmış ve uygulanmıştır. Kanatçıklı ısı borulu kolektör, hava akışına dik ve delikli kanatçıklı kolektör, boyuna dalgalı kanatçıklı kolektör, boyuna düz kanatçıklı kolektör, boyuna dalgalı ve ortadan bölmeli dalgalı kanatçıklı kolektör olmak üzere dört farklı yapıda kolektör imal edilmiştir. Kolektörlerin yüzey alanları aynı olup 0.5 m2’dir. Bu kolektörlerden üçü tabii akımlı, birisi de cebri akımlıdır. Deneysel sonuçlara göre performans karşılaştırmaları yapılan havalı kolektörlerin ısıl verimleri; % 19, % 21, % 25 ve % 66 olarak belirlenmiştir. Bu durumda görülüyor ki; bu sistemler biraz daha geliştirildiğinde; Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, ihtiyaç duyulduğunda; hava ısıtma amaçlı olarak kullanılabilirler. Bunun yanında, özellikle; güneş potansiyelinin yüksek ve kış şartlarının hafif olduğu bölgelerdeki iklimlendirme sistemlerinde mahal ısıtma amaçlı ve yazın da ürün kurutma amaçlı olarak kullanılmaları da mümkün olacaktır.