Güneş Enerjisi Destekli Entegre Su Isıtma-Damıtma Sisteminin Teorik Analizi

Güneş Enerjisi Destekli Entegre Su Isıtma-Damıtma Sisteminin Teorik Analizi

Cihan Yıldırım, İsmail Solmuş

Bu çalışmada güneş enerjisi destekli su ısıtma sistemine entegre edilmiş bir damıtma sisteminin teorik analizi yapılmıştır. Sistem bir yandan evsel kullanım amaçlı sıcak su hazırlarken diğer yandan da nemlendirme-nemalma esasına göre çalışarak kuyu suyundan temiz içme suyu üretmektedir. Sistemi oluşturan başlıca elemanlar sırasıyla; güneş enerjili düzlemsel su ısıtıcısı, nemlendirici, nemalıcı, sıcak su deposu ve temiz su deposudur. Sistem farklı işletme ve tasarım parametrelerine göre incelenerek bu parametrelerin sistem verimi üzerine olan etkileri araştırılmıştır.