Dört Kademeli Pistonlu Tip Bir CO2 Kompresör Sisteminde Enerji ve Ekserji Analizi

Dört Kademeli Pistonlu Tip Bir CO2 Kompresör Sisteminde Enerji ve Ekserji Analizi

Hüsamettin Bulut, M. Ali Akgül

Kompresörler, soğutma makinalarından yeraltına gaz depolama uygulamalarına kadar çok yaygın kullanım alanları olan ciddi boyutta enerji tüketen makinalardır. Dolayısıyla bu tür sistemlerde, kompresör seçimi, enerji analizi, ilk yatırım maliyeti ile işletme ve bakım masrafı gibi hususların iyi analiz edilmesi gerekir. Bu çalışmada, TPAO Batman Bölge Batı Raman AP2 istasyonu CO2 Recycle istasyonunda bulunan 4 kademeli pistonlu bir kompresör sisteminde enerji ve ekserji analizi yapılmıştır. Çalışmada örnek uygulama incelenmiş ve termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarına göre sistemin teorik analizi yapılmıştır. Ayrıca, sahada sistem üzerinde alınan günlük çalışma verilerine göre kompresör, ara soğutucu, glikol kulesi ve sistemin tamamında enerji, tersinmezlik ve ekserji hesaplamaları yapılmıştır. Ölçüm değerleri ve hesaplama sonuçları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu analizler sonucu, sistemin verimlilik açısından iyi durumda olduğu ancak tersinmezlikleri daha da azaltmanın ve verimliliği arttırmanın imkan dahilinde olduğu görülmüştür. Bu tür analizlerin katkısıyla işletmelerde işgücü kaybı ve üretim kaybı, arıza sıklığı, yüksek işletme ve bakım maliyetleri, çevre kirliliği ve iş kazası gibi olumsuzlukların önüne geçileceği görülmüştür.