Çayırhan Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi

Çayırhan Termik Santralinin Enerji ve Ekserji Analizi

Ahmet Coşkun, Çağlar Gerelioğlu, Ali Bolattürk, Mustafa Yasin Gökaslan

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, güvenilir kaynaklardan enerjiyi sağlama arayışı enerji dünyasının en önemli gündemi haline gelmiştir. Özellikle enerjide ortaya çıkan dar boğaz ile enerjide yeni teknolojilerin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Dolayısıyla, elektrik enerjisi üreten mevcut santrallere belirli iyileştirmeler uygulanarak verimleri arttırılmalı, kayıpları da en aza indirilmelidir.

Bunun sonucu olarak, bu çalışmalarla enerji sorunun çözümünde önemli adımlar atılmış olacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren Çayırhan termik santralinin enerji ve ekserji analizleri yapılmıştır. Termik santralin her bir ünitesinin giriş ve çıkış noktalarının termodinamik özellikleri EES paket programı yardımıyla belirlenmiştir. Elde edilen termodinamik özellikler yardımıyla termik santralin ısıl ve ikinci yasa verimleri sırasıyla %38 ve %53 olarak bulunmuştur. Termik santralde en fazla ekserji kayıpları sırasıyla; kazan, türbin grupları, kondenser, ısıtıcı grup ve pompa gruplarında meydana gelmektedir.