Enerji Verimli Bina Isıtılmasının Termodinamik ve Ekonomik Değerlendirilmesi

Enerji Verimli Bina Isıtılmasının Termodinamik ve Ekonomik Değerlendirilmesi

Ahmet Can, Selin Engin

Enerji, ülkelerin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi ve çevrenin korunması açısından önemli bir etkendir. Enerji verimliliğini arttırmanın temel yolu, enerji tüketimini azaltmaktır. Bu bağlamda, 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” yürürlüğe girmiştir,[1]. Bu kanun kapsamında, Türkiye’nin enerji tüketimi oranını 2020 yılına kadar %15 azaltmak hedeflenmektedir.

Binalarda tüketilen enerji, Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin %35’ini oluşturmaktadır. Binalarda, %40’tan fazla enerji tasarrufu potansiyeli vardır. Sadece binalarda tüketilen enerjiden yıllık 7 milyar US Doları tasarruf sağlanabilir.

Binalarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmı ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Binalarda birim alan başına yıllık tüketilecek enerji miktarının öngörülen değere uygun olması 05 Aralık 2008 tarihli, 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile zorunlu hale getirilmiştir,[2]. Yönetmeliğe göre; dış iklim şartları, iç mekan gereksinimleri, mahalli şartlar ve maliyet etkinliği de dikkate alınmalıdır. Binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kuralları belirlenmiştir. Birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu değerlerine göre sınıflandırılması gereklidir. Yeni ve önemli oranda yenilik yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans ölçütleri belirlenmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliği değerlendirilmelidir.

İkinci Derece-Gün bölgesinde bulunan Tekirdağ il sınırları içerisinde, konut olarak kullanılan ayrık nizamlı, iki katlı bir bina örnek seçilmiştir. Burada, C tipi normal enerji verimli bina, B tipi orta enerji verimli bina ve A tipi süper enerji verimli bina olacak şekilde her birinin enerji kimlik belgelerine uygun kWh/m2 yıl değerleri esas alınarak ısı yalıtımları ve tasarımlar gerçekleştirilmiştir. Örnek binanın ısı kaybı ve yoğuşma hesapları TS 825 standardına uygun hesap programı ile bir defa C sınıfına göre, ikinci defa da B Sınıfı ve son adımda A sınıfına göre üç şekilde yapılmıştır,[3].

Tasarımlar karşılaştırılmış ve hesaplamaların sonuçları, termodinamik ve ekonomik olarak değerlendirilmiştir.