Farklı İklim Bölgelerine Ait Isıtma-Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Dikkate Alınarak Bir Isı Geri Kazanım Sisteminin Tasarımı

Farklı İklim Bölgelerine Ait Isıtma-Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Dikkate Alınarak Bir Isı Geri Kazanım Sisteminin Tasarımı

Meltem Altın, Sinan Aktakka, Hüseyin Günerhan, T. Hikmet Karakoç

Kapalı ortamlarda dışarıdan alınan taze havanın neden olduğu dış hava yükü, ısı geri kazanım uygulaması ile %40 90 oranında azaltılarak enerji tasarrufu sağlanabilir. Isı geri kazanım cihazlarında, ısı transferinde önemli rol oynayan sıcak ve soğuk akışkan arasındaki sıcaklık farkı (iç ve dış ortam hava sıcaklıklarındaki değişim) geri kazanılan ısı miktarını büyük ölçüde etkiler. İç ortam konfor koşulları belirli sınırlar içinde kalırken, dış hava sıcaklıları cihazın bulunduğu bölgenin iklim koşullarına bağlı kalır. Bu çalışmada ısı geri kazanım cihazlarının ısıl tasarım kriterleri ile farklı iklim bölgelerine göre verim hesaplamalarına yer verilecektir.